Борщівська

міська рада

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Борщівська міська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади в Борщівській міській раді.

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади начальника відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Борщівської міської ради.
Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Борщівської міської ради такі документи :
-заяву про участь  у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженнями;
-заяву про проведення перевірки передбаченої Законом України « Про очищення влади»;
-згоду на збір та обробку персональних даних;
-заповнену особову  картку форми П 2-ДС ;
-дві фотографії розміром 4 х 6 см ;
-копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
-подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).
-копію першої, другої та одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;
-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
-допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.
Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади :
 - повна вища архітектурна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та стаж організаційної і професійної роботи за фахом  у  сфері  містобудування  та  архітектури не менше 5 років;

 - вільне володіння державною мовою та персональним комп’ютером.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.
Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантних посад державних службовців, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування","Про запобігання корупції",  а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень відділу архітектури, містобудування, благоустрою та інвестиційної діяльності  Борщівської  міської ради.
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
-  визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
- в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: м.Борщів, вул.Грушевського,2, Борщівська міська рада, тел. 2-14-38

Керуючий справами (секретар) виконавчого  комітету міської ради І.М.Мороз