Борщівська

міська рада

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

 

 

 

 

 

 Офіційний туристичний сайт громади

     Туристичний сайт 

 

facebook youtube 
 GB1 640x480  amu

photo 2020 01 29 10 53 48      

 

  

22 липня Кабмін  прийняв постанову, якою внесено зміни до призначення державних соціальних допомог.

Цією постановою:

  1. Затверджено Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги.

Тож з 01.07.2020 призначення усіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім'ї (домогосподарства), обчислення цього середньомісячного сукупного доходу здійснюватиметься за єдиним принципом.

Відтепер, при разрахунку державної соціальної допомоги до середньомісячного сукупного доходу включатиметься розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

До середньомісячного сукупного доходу не включається державна соціальна допомога, для призначення якої обчислюється сукупний дохід.

Розмір житлової субсидії та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу не враховується до середньомісячного сукупного доходу під час призначення житлової субсидії.

  1. Встановлено, що:

— перерахунок допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 році, проводиться з 1 січня 2020 року у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, — 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Таким чином, внаслідок перерахунку допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачувалася в січні-червні 2020 році, доплата за період з 01.01.2020 по 30.06.2020 становитиме:

— на дітей віком до 6 років — 5337,00 грн.,

— на дітей з інвалідністю віком до 6 років — 16011,00 грн.,

— на дітей віком від 6 до 18 років — 6654,00 грн.,

— на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років — 19962,00 грн.;

З 1 липня 2020 року призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні-червні 2020 року, здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

— державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям та допомога на дітей одиноким матерям особам, які звернулися за її призначенням у липні-серпні 2020 року, призначається і виплачується починаючи з липня 2020 року.

При цьому, допомога на дітей одиноким матерям, яку призначено за умовами, що діяли до 30 червня 2020 року (включно), виплачується до закінчення строку її призначення.

Одержувачам державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні-червні 2020 року, для призначення соціальної допомоги з 01.07.2020 рекомендуємо додати до 31.08.2020 заяву про призначення допомоги, декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та документи необхідні для призначення допомоги, визначені законодавством.

Нагадаємо, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2020 році:

Соціальні і демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму

01.01.2020 —

30.06.2020

01.07.2020 —

30.11.2020

01.12.2020 —

31.12.2020

Діти віком до 6 років

1779 грн.

1859 грн.

1921 грн.

Діти віком від 6 до 18 років

2218 грн.

2318 грн.

2395 грн.

Працездатні особи

2102 грн.

2197 грн.

2270 грн.

Особи, які втратили працездатність

1638 грн.

1712 грн.

1769 грн.

  1. Встановлені окремі умови, за яких допомога на дітей одиноким матерям та тимчасова державна допомога дітям не призначається, а саме:
  • Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

1) у складі сім'ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

2) особи, які входять до складу сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності сім'ї є друга квартира (будинок житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);

4) у власності сім'ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками ― вихователями дитячих будинків сімейного типу.

  • Тимчасова допомога не призначається, якщо:

— дитина перебуває під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, така допомога призначається та виплачується за повні місяці такого перебування на підставі довідки закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні;

— відсутні відомості про одного з батьків (платника аліментів) у Єдиному реєстрі боржників;

— заявник у місячний строк не подав необхідних документів, які додаються до заяви.

  1. Викладено у новій редакції Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250.

Згідно з новою редакцією:

— заява та декларація вважаються такими, що не подані, у разі внесення не у повному обсязі відомостей про членів малозабезпеченої сімʼї (прізвище, ім'я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

— максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім'ї (до 30.06.2020 не міг бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім'ї).

У разі, коли непрацююча працездатна особа працевлаштувалася або забезпечила себе роботою самостійно протягом шестимісячного періоду отримання державної соціальної допомоги, до сукупного доходу малозабезпеченої сімʼї під час призначення такої допомоги на наступний період враховується лише 50 відсотків доходу, отриманого у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово під час наступного звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Якщо непрацююча працездатна особа перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає роботу, більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання державної соціальної допомоги не працевлаштувалася, розмір такої допомоги під час наступного звернення за її призначенням зменшується на 50 відсотків, на наступний період ― на 75 відсотків. Така допомога під час наступного звернення призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення її виплати.

Для виходу малозабезпеченої сім'ї із складних життєвих обставин за рекомендацією органу соціального захисту населення непрацюючій працездатній особі із числа членів такої сім'ї, яка бажає провадити підприємницьку діяльність, центром зайнятості може бути надана допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї, порядок надання якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Доповнено перелік умов, за яких виплата призначеної державної соціальної допомоги припиняється. Зокрема, у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства у зв’язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання державної соціальної допомоги, ― з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла інформація з Держприкордонслужби.

Також постановою:

— надана можливість звертатись за призначенням усіх видів допомог онлайн;

— визначений порядок дій органів соцзахисту, якщо сім'єю приховано відомості або подано недостовірні дані, що вплинуло на призначення допомоги;

— удосконалений механізм взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування..

Детальніше за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-viplati-derzhavnoyi-socialnoyi-dopomogi-i220720-632

13 серпня 2020 року на території пансіонату «Лісова пісня» відбулася молодіжна зустріч в громаді «Сервери християнської моралі». Поспілкувалися зі священниками про християнські цінності, формування релігійної культуру в молодіжному середовищі та ефективність діяльності церкви в режимі онлайн. Спікерами заходу були: отець Роман Герасимів, голова молодіжної комісії Бучацької єпархії УГКЦ, отець Михайло Грицьків, декан Борщівського деканату, отець Михайло Манькут, сотрудник Церкви Успіння Пресвятої Богородиці м. Борщів. Модератор - Оксана Кобилянська. Розпочали зустріч відправою Святої Літургії. Також участь у заході взяли міський голова Іван Кобилянський та секретар міської ради Володимир Чугаєвський. Вони подякували Молодіжній раді Борщівської ОТГ за організований захід, цікавий формат і тематику. Наголосили, що міська рада налаштована до співпраці. Адже ініціативи, які генерує молодь, є корисними і креативними. «Ваші думки, пропозиції й побажання - це нові проєкти над якими повинна працювати міська рада» - сказав міський голова.

За весь період епідемії та станом на 13.08.2020 року на території  Борщівського району офіційно зареєстровано  30  випадків (+1 за минулу добу)  захворювань на COVID-19 або  45,6 на 100 тис. населення, в тому числі у 5-ох  дітей до 18-ти  років.              Одна особа з підозрою на COVID-19   знаходиться на  амбулаторному лікуванні, 3-є осіб з підозрами госпіталізовано в провізорний відділ КНП «Борщівська РЛ» .

За результатами  2-ох послідовно проведених лабораторних обстежень від 22.04.2020 року, 02.05.2020  та 06.05.2020, 09.05.2020, 16.05.2020,26.05.2020, 06.06.2020, 15.07.2020, 17.07.2020, 03.08.2020 та 09.08.2020  та 11.08.2020 року констатовано одужання у 21 –єї особи, в тому числі  у 3-ох дітей. 

Територіально:

м. Борщів – 12 випадків (8-м  осіб одужало);

смт. Скала-Подільська – 1 випадок (1 особа одужала);

         с. Висічка  - 1 випадок (1   особа одужала);

         с. Більче-Золоте - 4 випадки (4-ри  особи одужало) ;

         с. Вільховець – 1 випадок (1 особа  одужла);

         с. Михалків -1 випадок (1 особа одужала);

         с. Іване-Пусте -1 випадок (1 особа одужала);

         с. Глибочок – 1(1 особа  одужла).

         с. Вигода – 1 випадок  (1 особа одужала);

         с. Дністрове – 2випадки (2 особи одужали);

с. Іванків – 1випадок (1 особа одужала);

с. Кривче – 1випадок;

с. Гуштин – 2випадки;

с. Бурдяківці- 1випадок.

За весь періодепідеміїCOVID-19 у Борщівському районі відібрано і відправлено на дослідження методом ПЛР  -  1016  проб  біологічного матеріалу, досліджено – 1015 проб. 

       По новому випадку захворювання на COVID-19 епідеміологи встановлюють джерела інфікування та коло контактних.

        Фахівці Борщівського  міжрайонного відділу ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України»   у вогнищі захворювання  проводять  дезінфекцію.

        

Розпочато реалізацію проектів «Громадського бюджету Борщівської ОТГ». Дякуємо усім, хто завзято віддавав свої голоси за проекти (більше 1500 жителів), хто повірив в ініціативу, авторам проектів та усім небайдужим жителям.
В м. Борщеві по вул. С. Петлюри уже встановлюють елементи дитячого майданчика «Хеппі Парк». Наступного тижня будуть встановлені елементи дитячого майданчика «Подвійний спуск» в селі Цигани (територія ДНЗ «Малятко») по вул. Крегулець, 3.
Триває процедура тендерних закупівель для проектів «Інтелектуальне дозвілля – встановлення шахової альтанки» та «Облаштування молодіжного простору в міському сквері по вул. Шевченка» .
Нагадуємо, що з 15 серпня по 15 вересня поточного року кожен бажаючий може подати проект на конкурс «Громадський бюджет 2020».

Міський голова Іван Кобилянський спільно із керівником Борщівського УеГГ ПрАТ «Тернопільгаз» Ярославом Верхолою ознайомились зі станом проведення робіт із заміни котлів в паливній Королівської ЗОШ І-ІІ ст.

Оскільки, під час цього навчального року обидва котли вийшли із ладу, а термін їх експлуатації завершився, міською радою прийнято рішення придбати нове газове обладнання для школи. Для цих потреб із міського бюджету виділено кошти у сумі ­­­88,0 тис.грн. Роботи із заміни котлів проведені спеціалістами Борщівського УеГГ ПрАТ «Тернопільгаз».

Дана модернізація забезпечить подальше безперебійне теплопостачання до приміщення школи в чергові опалювальні періоди.