БОРЩІВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

 

Виконавчий комітет

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 


13 лютого 2019 року                                                                                           № 30

 

Про затвердження організаційно -методичних вказівок з підготовки населення Борщівської об’єднаної територіальної громади до дій у надзвичайних ситуаціях

 

Відповідно до положень пункту 3 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та вимог пункту 2 статті 19, статей 39-42 Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444, Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільною захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819, Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого”, наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2014 року № 934, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 року за № 1200/25977, Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджених наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 19 лютого 2016 року № 83, Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення області до дій у надзвичайних ситуаціях, затверджених розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 03 лютого 2017 року № 57-од, Положення про Борщівську міську ланку об’єднаної територіальної громади Тернопільської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого рішенням Борщівської міської ради від 29 червня 2017 року        № 273, з метою організації та забезпечення єдиних підходів до змісту підготовки працівників підприємств, установ, організацій, здобувачів освіти та непрацюючого населення Борщівської об’єднаної територіальної громади до дій у надзвичайних ситуаціях, керуючись частиною шостою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Затвердити організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Борщівської об’єднаної територіальної громади до дій у надзвичайних ситуаціях (далі – Організаційно-методичні вказівки), що додаються.

2. Посадовим особам Борщівської міської ради, керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління  Борщівської міської ради та тим, які здійснюють свою діяльність на території Борщівської об’єднаної територіальної громади (далі – Суб’єкти господарювання):

1) підготовку працівників, здобувачів освіти та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях спланувати, організувати та здійснювати згідно Організаційно-методичних вказівок;

2) затверджувати План-графіки проведення об’єктових навчань і тренувань на поточний рік

3) надавати у відділ юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту міської ради:

а) копії План-графіків проведення об’єктових навчань і тренувань на рік, щорічно в термін до 10 січня:

б) інформацію про хід виконання плану комплектування навчально методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області слухачами, Плану-графіку проведення об’єктових навчань і тренувань та про проведену інформаційно-просвітницьку роботу серед населення, щорічно в термін до 10 червня;

в) інформацію про підсумки підготовки керівного складу, формувань цивільного захисту підготовку працівників підприємств, установ та організацій, здобувачів освіти та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях за рік, щорічно в термін до 10 грудня звітного року.

3. Фінансовому відділу Борщівської міської ради, керівним суб’єктів господарювання здійснити фінансування запланованих заходів та програм щодо підготовки населення до дій у надзвичайних ситуацій в межах бюджетних призначень, передбачених у місцевому бюджеті та кошторисах на відповідний рік.

4. Відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту міської ради:

1) забезпечити координацію роботи та методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту за місцем роботи, навчання і проживання;

2) про результати виконання заходів щодо підготовки населення до дій у надзвичайних ситуацій інформувати Борщівського міського голову та відділ охорони здоров’я та цивільного захисту Борщівської районної державної адміністрації щорічно в термін до 20 грудня.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Прокопишина Б.М.

 

Міський голова І. КОБИЛЯНСЬКИЙ