Борщівська

міська рада

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

 

 

 

 

 

 Паспорти бюджетних програм

2019

Інша діяльність у сфері державного управління

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами


Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Надання дошкільної освіти

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з здоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської каратсрофи)

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Інші заходи в галузі культури та мистецтва

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони


Утилізація відходів

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувались рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу самоврядування та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

Утримання на розвиток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету за рахунок коштів місцевого бюджету

Звіт 2017

0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1010 Дошкільна освіта

1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1150 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти

1220 Інші освітні програми

3160 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що  здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3400 Інші видатки на соціальний захист населення

4060 Бiблiотеки

4090 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

4100 Школи естетичного виховання дiтей

4200 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

5010 Проведення спортивної роботи в регіоні

6021 Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

6030 Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

6060 Благоустрій міст, сіл, селищ

6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

6421 Збереження пам’яток історії та культури

6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

7310 Проведення заходів із землеустрою

7470 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

7810 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

7830 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

9120 Утилізація відходів

2018

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Утримання на розвиток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Організація благоустрою населених пунктів

Проведення спортивної роботи в регіоні

Інші заклади та заходи

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.


Забезпечення діяльності бібліотек

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Будівництво установ та закладів культури

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури

Надання дошкільної освіти

Інша діяльність у сфері державного управління

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

Організація благоустрою населених пунктів

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів

Утримання на розвиток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання


Організація благоустрою населених пунктів

Надання дошкільної освіти

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища.

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури

Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства

Регулювання цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги

Проведення спортивної роботи в регіоні

Забезпечення діяльності бібліотек

Інші заклади та заходи

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з здоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської каратсрофи)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти