Борщівська

міська рада

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

 

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренду нежитлове приміщення комунальної власності

Борщівська міська рада у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про оренду майна Борщівської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Борщівської міської ради від 20 серпня 2018 року № 951, оголошує про намір передати в оренду нежитлове приміщення, що знаходиться в комунальній власності Борщівської об’єднаної територіальної громади (далі – Борщівської ОТГ), а саме:

Місце розташування
об’єкта оренди

Характеристика
об’єкта

Найменування балансоутримувача, його юридична адреса
та контактний телефон

Вартість
об’єкта
оренди, грн.

Інші умови передачі в оренду комунального майна, пов’язані з інтересами Борщівської ОТГ 

Термін
оренди

м. Борщів, вул. Грушевського, буд. 1

нежитлове приміщення кухні площею 22,7 кв. м

на першому поверсі громадського будинку Борщівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 3 – гімназія ім. Р.Андріяшика

Борщівська міська рада

м. Борщів,

вул. Грушевського,

буд. 2

тел.: 03541 2 12 64

Згідно незалежної експертної оцінки 

використовувати майно лише за цільовим призначенням (надання послуг з харчування учнів)

2 роки
11 місяців

Істотними умовами договору оренди комунального майна є:

 • об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
 • термін, на який укладається договір оренди;
 • орендна плата з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення;
 • виконання зобов'язань;
 • забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;
 • порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;
 • відповідальність сторін;
 • страхування орендарем взятого ним в оренду майна на термін дії договору оренди;
 • обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;
 • укладання охоронного договору на нерухоме майно, що є об’єктом культурної спадщини; 
 • обов’язок орендаря компенсувати витрати Борщівської міської ради на публікацію оголошення за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації.

Борщівська міська рада приймає заяви про оренду нежитлового приміщення кухні протягом десяти робочих днів з дняопублікування цього оголошення в районній газеті «Галицький вісник плюс».

Для передачі в оренду комунального майна Борщівської ОТГ необхідно надати такі документи:

Заяву про намір отримати в оренду нерухоме майно або інше індивідуально визначене майно, в якій вказується найменування заявника (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я по батькові фізичної особи), юридична та фактична адреса юридичної особи, місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи, контактний телефон, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), визначається майно, яке особа бажає одержати в оренду (назва, адреса, характеристика об’єкта,інформація про площу приміщення та місце його розташування в будівлі), а також мета його використання та бажаний термін оренди.  

До заяви додаються такі документи:

проект договору оренди*;

копії установчих документів для юридичної особи/копії паспорта, РНОКПП для фізичної особи.

В окремих випадках, передбачених законодавством, надається інформація про заявника, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
Орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно Борщівської об'єднаної територіальної громади, яке передається в оренду, затвердженої рішенням Борщівської міської ради від 20 серпня 2018 року № 951, з урахуванням цільового використання майна, що надається в оренду. Орендна плата за орендоване майно сплачується Орендарем щомісяця. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування Орендарем розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції за поточний місяць, якщо інше не передбачено чинним законодавством, і сплачується ним самостійно до 15 числа поточного місяця.

* Додатково інформуємо, що рішенням Борщівської міської ради від 20 серпня 2018 року № 951 «Про затвердження Положення про оренду майна Борщівської об'єднаної територіальної громади» затверджена типова форма договору оренди для передачі в оренду майна територіальної громади.

Заява та документи надаються до Борщівської міської ради за адресою: м. Борщів, вул. Грушевського, 2, поверх 1, загальний відділ виконавчого комітету міської ради.

Додаткову інформацію можна отримати: 48702, Тернопільська обл., Борщівський район, місто Борщів, вул. Грушевського, будинок 3, поверх 2, відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Борщівської міської ради тел. 2-12-64

Стосовно огляду нежитлового приміщення необхідно звертатися безпосередньо до Борщівського НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів № 3 - гімназія ім. Р. Андріяшика».